18 листопада 2015 р.

Компіляція у середовищі Qt 5 з pkg-confg на прикладі проекту MPV

Для компіляції проекта "MPV" у середовищі "Qt5" використовується наступна команда PKGCONFIG з прикладу "mpv\DOCS\client_api_examples\qt\qtexample.pro"

PKGCONFIG += mpv

Для компіляції потрібно мати  pkg-config.exe, можна використати з  пакунку msys2, котрий потрібен для компіляції MPV під Windows.  ...\msys64\usr\bin\pkg-config.exe
Потрібно додати до змінної оточення PATH шлях: з msys64\usr\bin\

Далі потрібен файл "mpv.mc".
Я створив у теці проекту, під теку pkgconfig і розмістив там "mpv.mc" (після компіляції він є за адресою msys64\home\username\mpv\build\libmpv).

Для того щоб "Qt5" шукав ". mc" файл у теці "pkgconfig" потрібно створити змінну оточення "PKG_CONFIG_PATH=pkgconfig".  Або додати цю змінну у властивостях Qt5 проекту "Build Enviroment".

mpv.mc
prefix=D:/develop-tools/msys64/mingw64
exec_prefix=D:/develop-tools/msys64/mingw64
libdir=D:/develop-tools/msys64/mingw64/lib
includedir=D:/develop-tools/msys64/mingw64/include

Name: mpv
Description: mpv media player client library
Version: 1.20.0
Requires:
Libs: -L${libdir} -lmpv
Cflags: -I${includedir}

D:/develop-tools/msys64/mingw64/lib/mpv.lib


Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready