2 грудня 2015 р.

Windows 10, диспетчер завдань операційної системи не бачить усі процеси.

З'ясував що новий диспетчер завдань операційної системи Windows 10 включає до себе досить цікавих речей, але є таке але...
Займаючись розробкою програм скажу що інколи програми роблять аварійне завершення роботи.  І раніше такі процеси що самі не закінчили роботу приходилося "знімати" за допомогою диспетчера завдань операційної системи Windows.

З'ясував що диспетчер завдань операційної системи Windows 10 показує не усі процеси що працюють. І зняти такі процеси не можливо. Для виходу з такої ситуації є програма "Old Task Manager for Windows 10".
Old Task Manager for Windows 10
 Але вона заміняє поточний диспетчер завдань, тому я встановив програму, скопіював теку з програмою, і видалив. Таким чином маю копію, котру можу запускати за необхідністю.

Альтернативою стане у пригоді консольні програми: tasklist, taskkill.

C:>tasklist |more

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          4 K
System                           4 Services                   0    257 580 K
smss.exe                       604 Services                   0        440 K
csrss.exe                      788 Services                   0      2 196 K
wininit.exe                    908 Services                   0      1 716 K
services.exe                  1020 Services                   0      4 848 K 
....
Far.exe           26712 Console          3   24 668 K 
....
 
C:>taskkill /f /pid 26712  
 


Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready