MYCSS

11 вересня 2021 р.

Нотатка для тих хто буде вимагати паперовий витяг про податковий номер

За інформацією з: Паспорт громадянина України — Вікіпедія

З 8 серпня 2020 року РНОКПП на зворотньому боці паспорта має таку ж юридичну силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП[32][33].

Ідентифікаційний код на ID-картці та свідоцтві про народження отримав таку ж юридичну силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП :: Державна міграційна служба України


Податковий кодекс України

Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2021

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

70.9. …..

{Абзац четвертий пункту 70.9 статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

{Пункт 70.9 статті 70 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

{Пункт 70.9 статті 70 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

{Пункт 70.9 статті 70 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}

 
Для роздрукування:

Нотатка для тих хто буде вимагати паперовий витяг про податковий номер

 

10 вересня 2021 р.

Pleroma - change to new domain directly on database postgress

Pleroma - is social networking software compatible with other Fediverse software such as Mastodon, Misskey, Pixelfed and many others.

Якщо було змінено основний домен то змінити усі записи що існують на новий домен зі старого домену можна за допомогою цієї послідовності SQL обробок у базі даних postgress. Для засовування замінити OLD.DOMAIN, та NEW.DOMAIN, реальними значеннями у редакторі.

sudo -u postgres psql -d pleroma -c "\
 ALTER TABLE ONLY public.chats \
  ALTER CONSTRAINT chats_recipient_fkey DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

 BEGIN;
 UPDATE public.users SET ap_id = replace(ap_id, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.chats SET recipient = replace(recipient, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 COMMIT;

 ALTER TABLE ONLY public.chats \
  ALTER CONSTRAINT chats_recipient_fkey NOT DEFERRABLE;

 UPDATE public.users SET avatar = replace(avatar::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::jsonb;
 UPDATE public.users SET follower_address = replace(follower_address, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.users SET following_address = replace(following_address, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.users SET banner = replace(banner::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::jsonb;
 UPDATE public.users SET bio = replace(bio, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.activities SET data = replace(data::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::jsonb;
 UPDATE public.activities SET actor = replace(actor, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.activities SET recipients = replace(recipients::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::varchar[]
 UPDATE public.apps SET redirect_uris = replace(redirect_uris, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.apps SET website = replace(website, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.instances SET host = replace(host, 'OLD.DOMAIN', 'NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.instances SET favicon = replace(favicon, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.lists SET following = replace(following::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::varchar[]
 UPDATE public.lists SET ap_id = replace(ap_id, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN');
 UPDATE public.objects SET data = replace(data::TEXT, '://OLD.DOMAIN', '://NEW.DOMAIN')::jsonb;
"
актуально для  v2.3.0.

Нотатки: SAS expanders. Роз'яснення підключення. Варіанти підключення.

 

 SAS expanders explained

 

Simple Cascading Expansion Cabling (Maximum Physical Disk Support)

 
Fault-tolerant Asymmetric Expansion Cabling (Maximum Physical Disk Support)


За матеріалами:


24 липня 2021 р.

Перегляд на мобільному "Олімпіада - 2020" з каналу суспільного телебачення

Зараз почалася літня Олімпіада 2020 у Токіо, і хотів переглянути церемонію відкриття сьогодні з офіційного сайту суспільного телебачення на мобільному.
Але чомусь на мобільному пристрої у браузері Google Chrome, після проходження авторизації для легального перегляду, нічого не показувало. Хоч на стаціонарному комп'ютері, та на іншому смартфоні - все показувало.

Почав перебрати налаштування браузера у моєму смартфоні. І з'ясував, що причина це були заборонені Cookies  файли для третіх сторін. Додав виключення для сайту мовника, і тепер все показує.

Може комусь і згодиться вирішення цієї проблеми.
2 липня 2021 р.

Нотатка для себе. Proxmox відновлюємо конфігурацію з майже "померлого" диску.

Ситуація така - помер системний диск Proxmox.

З даними віртуальних машин не проблема вони на інших ZFS дисках, а ось файл конфігурації невідомий.

Добре що були резервні копії віртуальних машин на NFS спільному ресурсі, і в них є копія конфігураційного файлу, але для деяких не дуже важливих віртуальних машин копій не було.

Тому пошуки ...

Диск не завантажувався, тому завантажуємося з USB Live Ubuntu, а проблемний диск підключаємо через SATA-USB адаптер потім.

dmesg

Виявлено три розділи:  sdb: sdb1 sdb2 sdb3

1 липня 2021 р.

Нотатка для себе. Proxmox config backup script DerDanilo

Proxmox  має вбудований механізм створення  резервних копій образів віртуальних машин, але копія налаштувань самого гіпервізору відсутня в community version.

Тому спільнота створює власні механізми, один з них проєкт від DerDanilo:  https://github.com/DerDanilo/proxmox-stuff


Де є скрипт резервного копіювання основних файлів до архівної теки,  і опис як відновити.

Ось його копія:

#!/bin/bash
# Version	   0.2.2 - BETA ! !
# Date		   02.20.2020
# Author 	   DerDanilo 
# Contributors  aboutte, xmirakulix, bootsie123

# set vars

# always exit on error
set -e

# permanent backups directory
# default value can be overridden by setting environment variable before running prox_config_backup.sh
# example: export BACK_DIR="/mnt/pve/media/backup
_bdir=${BACK_DIR:-/mnt/backups/proxmox}

# number of backups to keep before overriding the oldest one
MAX_BACKUPS=5

# temporary storage directory
_tdir=${TMP_DIR:-/var/tmp}

_tdir=$(mktemp -d $_tdir/proxmox-XXXXXXXX)

function clean_up {
  echo "Cleaning up"
  rm -rf $_tdir
}

# register the cleanup function to be called on the EXIT signal
trap clean_up EXIT

# Don't change if not required
_now=$(date +%Y-%m-%d.%H.%M.%S)
_HOSTNAME=$(hostname -f)
_filename1="$_tdir/proxmoxetc.$_now.tar"
_filename2="$_tdir/proxmoxpve.$_now.tar"
_filename3="$_tdir/proxmoxroot.$_now.tar"
_filename4="$_tdir/proxmoxcron.$_now.tar"
_filename5="$_tdir/proxmoxvbios.$_now.tar"
_filename6="$_tdir/proxmoxpackages.$_now.list"
_filename_final="$_tdir/proxmox_backup_"$_HOSTNAME"_"$_now".tar.gz"

##########

function description {
  clear
  cat </dev/null)" != "" ] ; then
	echo backing up custom video bios...
	tar --warning='no-file-ignored' -cvPf "$_filename5" /usr/share/kvm/*.vbios
  fi
  # copy installed packages list
  echo "Copying installed packages list from APT"
  apt-mark showmanual | tee "$_filename6"
}

function compressandarchive {
  echo "Compressing files"
  # archive the copied system files
  tar -cvzPf "$_filename_final" $_tdir/*.{tar,list}

  # copy config archive to backup folder
  # this may be replaced by scp command to place in remote location
  cp $_filename_final $_bdir/
}

function stopservices {
  # stop host services
  for i in pve-cluster pvedaemon vz qemu-server; do systemctl stop $i ; done
  # give them a moment to finish
  sleep 10s
}

function startservices {
  # restart services
  for i in qemu-server vz pvedaemon pve-cluster; do systemctl start $i ; done
  # Make sure that all VMs + LXC containers are running
  qm startall
}

##########


description
are-we-root-abort-if-not
check-num-backups

# We don't need to stop services, but you can do that if you wish
#stopservices

copyfilesystem

# We don't need to start services if we did not stop them
#startservices

compressandarchive

10 червня 2021 р.

Нотатка для себе. SR-IOV та Intel 82576/82575 в віртуальному середовищі Proxmox для FreeBSD, Ubuntu.

В Proxmox було встановлено мережеву карту 1Gb Intel 82576 з метою використання функціоналу SR-IOV для ефективного використання для віртуальних мереж.

SR-IOV

SR-IOV

Proxmox була налаштована для PCI(e) Passthrough , IOMMU  до VM.


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready