20 червня 2014 р.

FreeBSD , FIB


Раніше для ініціалізації маршрутів у FreeBSD для кожного з FIB, використовував додатковий скрипт, на кшталт цього setfib1 для rc.d:
. /etc/rc.subr
name="setfib1"
rcvar=`set_rcvar`
load_rc_config $name
[ -z "$setfib1_enable" ] && setfib1_enable="NO"
[ -z "$setfib1_defaultroute" ] && setfib1_defaultroute=""
start_cmd="${name}_start"
stop_cmd="${name}_stop"
setfib1_start()
{
 if [ ${setfib1_defaultroute} ]
  then
   setfib 1 route add -net default ${setfib1_defaultroute}
  else
   echo "Can not set default route for fib 1 - setfib1_defaultroute is not assigned in rc.conf!"
  fi
}
setfib1_stop()
{
     setfib 1 route del -net default
}
run_rc_command "$1"
Зараз вивчаючи FreeBSD 10, занйшов такий приклад для визначення маршрутів для кожного з провайдерів через FIB у rc.conf:
static_routes="defISP1 defISP2"
route_defISP1="default 192.168.0.1 -fib 1"
route_defISP2="default 192.168.1.1 -fib 2"

Таким чином , можна не компілювати ядро з опцією ROUTETABLES
echo 'net.fibs=2' >> /boot/loader.conf. 
 
#freebsd #FIB 

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready