5 березня 2014 р.

Dovecot, PostfixAdmin mysql alias domain

Завдання, до поштового домену додався додатковий домен - alias
У поштовій системі використовується зв'язка  postfix+dovecot+mysql для зручності адміністрування PosfixAdmin.

Dovecot


password_query = 
SELECT username as user, password FROM mailbox AS t1 LEFT JOIN \
 alias_domain AS t2 ON alias_domain='%d' AND t2.active='1' \
 WHERE local_part = '%n' AND (t1.domain="%d" OR t1.domain=t2.target_domain) \
 AND t1.active='1'


user_query =
SELECT   concat('/home/vmail/',maildir) AS home, \
   concat('/home/vmail/',maildir,'dovecot.sieve') AS sieve, \
   5000 AS uid, 5000 AS gid, concat('*:bytes=',floor(quota)) AS quota_rule \
   FROM mailbox AS t1 LEFT JOIN alias_domain AS t2 ON alias_domain='%d' AND t2.active='1' \
   WHERE local_part = '%n' AND (t1.domain="%d" OR t1.domain=t2.target_domain) \
   AND t1.active='1'

MySQL


--
-- Структура таблиці `mailbox`
--
CREATE TABLE `mailbox` (
  `username` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `maildir` varchar(255) NOT NULL,
  `quota` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  `local_part` varchar(255) NOT NULL,
  `domain` varchar(255) NOT NULL,
  `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `expire` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `ext` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `expire_ext` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `glob-maillist` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`username`),
  KEY `domain` (`domain`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin - Virtual Mailboxes';

--
-- Структура таблиці `alias_domain`
--
CREATE TABLE `alias_domain` (
  `domain` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT '',
  `description` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'Postfix virtual alias domain',
  `maxaliases` int(10) NOT NULL DEFAULT '-1',
  `server` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT '',
  `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `modified_by` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT '',
  `active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `alias_domain` varchar(255) NOT NULL,
  `target_domain` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`domain`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Virtual Alias Domains';Postfix

mysql_virtual_alias_domain_mailbox_maps.cf :
user =dbuser
password = dbpassw
hosts = 127.0.0.1
dbname = mailusers
query = SELECT maildir FROM mailbox,alias_domain WHERE alias_domain.alias_domain = '%d' \
 AND mailbox.username = CONCAT('%u', '@', alias_domain.target_domain) AND mailbox.active = '1' \
 AND alias_domain.active='1'mysql_virtual_alias_domain_maps.cf :
user =dbuser
password = dbpassw
hosts = 127.0.0.1
dbname = mailusers
query = SELECT goto FROM alias,alias_domain WHERE alias_domain.alias_domain = '%d' \
 AND alias.address = CONCAT('%u', '@', alias_domain.target_domain) AND alias.active = 1 \
 AND alias_domain.active='1' 

main.cf:
virtual_mailbox_maps=mysql:$pfbase/sql/mysql-virtual-mailbox-maps.cf,
                     mysql:$pfbase/sql/mysql_virtual_alias_domain_mailbox_maps.cf

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready