15 березня 2018 р.

Нотатка для себе. FreeBSD, UPS, NUT.

Є сервер FreeBSD 11.1, ДБЖ (UPS) Cyber Power Systems CP1500AVRLCD.
Програма NUT  має підтримку даного пристою.

Підтримка програмою NUT ДБЖ  "Cyber Power Systems CP1500AVRLCD"
Пошук підключеного пристрою через USB.
#dmesg | grep usbus
ugen0.2: <CPS CP 1500C> at usbus0

Надаємо доступ до "/dev/ugen0.2" групі користувачів uucp
/etc/devfs.conf
own   /dev/ugen0.2  root:uucp

Затіяти зміни: service devfs restart
 /usr/local/etc/nut/nut.conf
MODE=standalone
ups.conf
[CP1500AVRLCD]
  driver = usbhid-ups
  port = /dev/ugen0.2
  desc = "cyberpowersystems CP1500AVRLCD"
upsd.conf
LISTEN 127.0.0.1 3493
upsd.users
[upsmon]
    password = pass
    upsmon master

[admin]
    password = passwordsecure
    actions = SET
    instcmds = ALL

 upsmon.conf
MONITOR CP1500AVRLCD@localhost 1 admin passwordsecure master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
NOTIFYCMD /usr/local/etc/nut/nut-notify.sh
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG FSD       SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMOK SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG SHUTDOWN    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT    SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG NOPARENT    SYSLOG+WALL+EXEC
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5

Особливості "upsmon.conf": треба під'єднуватися як admin, у іншому випадку програма не зможе передати драйверу ДБЖ команду (shutdown.return) про необхідність  вимкнути  ДБЖ по завершенню, а випадку коли з'явиться напруга раніше то перевантажити сервер через цикл вимкнути-ввімкнути. Перелік підтримуваних команд драйвером:
#upscmd -l -u admin -p passwordsecure CP1500AVRLCD@localhost
Instant commands supported on UPS [CP1500AVRLCD]:

beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test

Для організації сповіщень поштою про зміну стану роботи ДБЖ додано до NOTIFYFLAG +EXEC, і файл скрипт NOTIFYCMD nut-notify.sh у upsmon.conf.
nut-notify.sh
#!/bin/sh
echo "$@" | mail -s "UPS [NUT] Notice on fileserver1" root
А для виконання періодичної самодіагностики ось скрипт для планувальника cron. self-test.sh
#!/bin/sh
state=`/usr/local/bin/upscmd -u admin -p passwordsecure CP1500AVRLCD@localhost test.battery.start.quick 2>&1`
result=`/usr/local/bin/upsc CP1500AVRLCD@localhost ups.test.result`
/usr/local/etc/nut/nut-notify.sh "Run self diagnostic: ${state} result of UPS (`date`) on `/bin/hostname` is: ${result}" 

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready