15 вересня 2016 р.

Використання змінних з проект файлу Qt5 у С++ програмі

Наприклад у інтерфейсі програмі треба показати версію програми, визначаємо змінну VERSION у файлі .pro:
VERSION = 0.1.0
Але є проблема що у програмі це повинна бути string, обробляємо:
VERSTR = '\\"$${VERSION}\\"'
І додаємо оброблену зміну через визначення DEFINES:
DEFINES += VER=\"$${VERSTR}\"
Після цього можна використати у власній програмі .cpp:
#ifdef  VER
QString("version: %1 (Build: %2 %3)").arg(VER).arg(__DATE__).arg(__TIME__);
#endif
P.S. DEFINES визначає змінні макросів С препроцесора для qmake через ключ  -D (add_definition)

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready