14 липня 2016 р.

Blocking ip by list of numbered dns names

Щось дістали записи у протокольних фалах від не бажаної пошти, вирішив заблокувати по IP.
Таким скриптом перебираю адреси, шукаю усі їх IP, колекціюю до файлу, сортую у пошуках унікальних, і передаю адресу скрипту з блокування адрес фаєрволом на певний час.

#!/bin/sh

echo "START"
for i in $(jot - 1 99); do
 hip="m$i.esputnik.com";
 ip=$(host -t a $hip | awk '{print $4}');
 for addr in $ip
  do
  echo "$addr" >> block_ip_loop.txt
 done
done

for addr in $(sort -u  block_ip_loop.txt).
do
 echo "blocking $addr"
 ./ipfw-blockip-by-hand.sh 9999999 $addr
done
rm  block_ip_loop.txt
echo "END" 

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready