10 червня 2016 р.

Ubuntu 16.04 віддалене підключення до робочого столу через x11vnc

Стала задача підключитися до віддаленого сервера під керуванням OS Ubuntu 16.04. Але потрібен був доступ не до віртуальних vnc сесій, а до реального робочого столу X11, з доступом до OpenGL ресурсів реальної відео карти.

 

 

Служба x11vnc

Реалізувати це можна за допомогою пакету x11vnc. Цей пакет копіює буфер екрану і передає до сервера vnc. А клієнт вже підключається до vnc сервера, за допомогою стандартних vnc клієнтів.
Програма повинна запускатися після запуску X11 сервера, і тому як зробити запуск x11vnc автоматичний у системі Ubuntu 16.04 описано у публікації: Ubuntu 16.04 – Configure your system to have x11vnc running at startup я протестував і це дійсно працює.
Основа це скрипт vnc-startup.sh.
Спочатку іде етап встановлення Spep 1, потім, Step 2, створення паролю за допомогою якого ми будемо підключатися до vnc сесії. Step 3 - віртуальне створення Service Unit File - /lib/systemd/system/x11vnc.service.

У цьому файлі описано параметри запуску служби x11vnc:
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass 
-rfbport 5900 -shared
Таким чином буде створено порт TCP 5900, до якого будуть підключатися користувачі, у режимі спільного використання.
Якщо додати параметр -localhost, то ми обмежимо підключення тільки з локальних адрес, забезпечивши безпечність підключень тільки через ssh тенель.
$ netstat -na |grep :590
tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN

Підключення, VNC клієнти

Remmina

Спробував стандартного клієнта що входить до ubuntu - Remmina.
Сподобалось, але як зробити щоб не використовувати компресію JPEG ?

Vinagre

У Vinagre є можливість відключити  JPEG.
VNC клієнт - Vinagre

RealVNC

Запуск:
vncviewer via=user@ubuntu-server.local passwd=.vnc/passwd \
  encoding='copyrect tight zrle hextitle' localhost::5900

TightVNC

Запуск:
xtightvncviewer -via user@ubuntu-server.local -nojpeg -depth 16 -x11cursor \
  -passwd .vnc/passwd localhost::5900
Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready