27 січня 2015 р.

Періодична резервна копія з використанням архіватора 7-zip

Для резервного копіювання баз 1С 7.7 для Windows.
backup_db.cmd:
@echo off

set zip="С:\Program Files\7-Zip\7z.exe"
set dbpath="F:\DataBases" 
set b_path=R:\backup\db
set b_file=db_backup_

rem delete old 7z archives, for 10 days
forfiles -p "%b_path%" -s -m *.7z /D -10 /C "cmd /c del @path" 

rem try use 7zip
%zip% a -t7z  -ssw -mx3 -bd -xr@arhive.list  "%b_path%\%b_file%-%date%.7z" %dbpath% 

В тій самій теці що і срипт - розміщується файл виключень arhive.list:
*.7z
*.rar
*.zip
*.arj
*.msi

Скрипт шукає попередньо створені архіви за 10 діб і видаляє старіші.
Далі архівує визначену теку з базами до архіву з поточною датою в визначеним префіксом з опцією архівувати відкриті файли.

Тестувалося під керуванням Windows Server 2003.
Подяка :

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready