16 лютого 2013 р.

OpenWrt Attitude Adjustment канали WiFi 12,13

Для вирішення проблеми з використанням у OpenWrt Attitude Adjustment каналів WiFi 12,13 метод з підміною файлу regulatory не підходить, потрібно компілювати під себе прошивку. А ось знайшов метод без компіляції, а методом "патчування" файлів ath.ko, cfg80211.ko.

На цьому сайті http://luci.subsignal.org/~jow/reghack/ є інструкція  README.txt. Згідно неї файл reghack.elf робить зміни у вище згаданих файлах.

Я повторив та перевірив на версії "OpenWrt Attitude Adjustment r33276", дійсно працює - канали 12,13 стали доступні для використання зараз навіть якщо стоїть країна US.

cd /tmp/
wget http://luci.subsignal.org/~jow/reghack/reghack.elf
chmod +x reghack.elf
cp /lib/modules/*/ath.ko .
cp /lib/modules/*/cfg80211.ko

./reghack.elf ath.ko
Patching @ 0x000001ec: radar frequency check
Patching @ 0x0000251c: ath world regdomain with 5 rules in ath/regd.o
Patching @ 0x0000259c: ath world regdomain with 4 rules in ath/regd.o
Patching @ 0x00002604: ath world regdomain with 4 rules in ath/regd.o
Patching @ 0x0000266c: ath world regdomain with 5 rules in ath/regd.o

./reghack.elf cfg80211.ko
Patching @ 0x0001f520: core world6 regdomain in cfg80211/reg.o
Patching @ 0x0001fe70: embedded 00 regdomain in cfg80211/regdb.o
Patching @ 0x000227c8: embedded US regdomain in cfg80211/regdb.o

mv *.ko /lib/modules/*/
reboot

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready