24 серпня 2012 р.

FreeBSD Sensors monitoring


1. OLD AMD

dmesg | grep CPU
CPU: AMD Athlon(tm) Processor (996.33-MHz 686-class CPU)

%cd /usr/ports/sysutils/k8temp && make install clean

%k8temp -d
CPUID: Vendor: AuthenticAMD, 0x642: Model=04 Family=6+0 Stepping=2
k8temp: CPU lacks Advanced Power Management support

%cd /usr/ports/sysutils/mbmon/ && make install clean

%mbmon -c1 -I

Temp.= 42.0, 46.0, 28.0; Rot.= 4856, 0, 0
Vcore = 1.76, 2.50; Volt. = 3.34, 4.97, 11.25, -12.18, -1.40
2.CPU AMD Athlon(tm) XP 2500+

%dmesg | grep CPU
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2500+ (1837.54-MHz 686-class CPU)
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Correcting nForce2 C1 CPU disconnect hangs
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2500+ (1837.54-MHz 686-class CPU)
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Correcting nForce2 C1 CPU disconnect hangs


%kldload coretemp

%sysctl -a | grep temper
hw.acpi.thermal.tz0.temperature: 29.5C

%cd /usr/ports/sysutils/k8temp && make install clean

%k8temp -d
CPUID: Vendor: AuthenticAMD, 0x6a0: Model=0a Family=6+0 Stepping=0
Advanced Power Management=0x1
Temperature sensor: Yes
Frequency ID control: No
Voltage ID control: No
THERMTRIP support: No
HW Thermal control: No
SW Thermal control: No
100MHz multipliers: No
HW P-State control: No
TSC Invariant: No


3. Данні материнської плати зібранні за допомогою mbmon

Данні материнської плат - температура, оберти вентиляторів, та данні напруги.

cd /usr/ports/sysutils/mbmon/ && make install clean

mbmon -d
ioctl(smb0:open): No such file or directory
SMBus[NVidia nForce2] found, but No HWM available on it!!
Using ISA-IO access method!!
* Winbond Chip W83627HF/THF/THF-A found.

По SMB інформацію не можемо тримати, тому використовую -I (ISA-IO access method).

Спроба завантажити smb, нічогго не дала:

%kldload smbus
%kldload ichsmb
%kldload smb


%mbmon -c1 -I
Temp.= 208.0, 29.5, 32.5; Rot.= 0, 5273, 0
Vcore = 1.70, 1.54; Volt. = 3.41, 5.16, 12.22, -12.45, 3.60

%mbmon -r -I

TEMP0 : 208.0
TEMP1 : 29.5
TEMP2 : 31.0
FAN0 : 0
FAN1 : 5273
FAN2 : 0
VC0 : +1.71
VC1 : +1.54
V33 : +3.42
V50P : +5.16
V12P : +12.16
V12N : -12.45
V50N : +3.60

Якщо значення TEMP більше 120 то вважаю, такого значення не існує.

4. Температура HDD, smartmontools

%cd /usr/ports/sysutils/smartmontools && make install clean

Створюю файл hddtemp.sh:

#!/bin/sh
/usr/local/sbin/smartctl -a -s on $1 |grep " Temperature" | awk '{print $10}'Дозвіл на виконання:

%chmod +x hddtemp.sh

Виконуюємр hddtemp.sh з параметром імені необхідного накопичувача:

%./hddtemp.sh /dev/ada0
29

5. Підготовка даних для системи збору інформації та моніторингу CACTI

Створюю файл mbmon.sh:

#!/bin/sh
RES=`/usr/local/bin/mbmon -c 1 -r -I |grep $1 -i |  sed -e "s/ *: */:/g" | sed -e "s/+//g"`
if [ $2 ]; then
 RES="$RES TEMPHD1:`/usr/local/etc/snmpd/hddtemp.sh $2`";
fi
if [ $3 ]; then
 RES="$RES TEMPHD2:`/usr/local/etc/snmpd/hddtemp.sh $3`";
fi
echo $RES


Дозвіл на виконання:
%chmod +x mbmon.sh


Запит про температуру:
./mbmon.sh temp /dev/ada0
TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29

./mbmon.sh temp /dev/ada0 /dev/ada1
TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29 TEMPHD2:32

Запит про оберти вентиляторів:
%./mbmon.sh fan
FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0


Запит про напругу:
%./mbmon.sh v
VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60

Виводяться значення напруги тільки позитивні, відкинувши знак.
Для правильного збору значення напруги з урахуванням знаку, потрібно змістити значення додавши константу, наприклад 25. А потім, у системі моніторингу відняти цю константу.

6. Передача збір та данних за допомогою SNMP

%cd /usr/ports/net-mgmt/net-snmp && make install clean

Створимо теку /usr/local/etc/snmpd
Збережемо до неї створенні раніше файли mbmon.sh, hddtemp.sh.

Створимо файл конфігурації snmpd.conf:

rocommunity public 192.168.1.17
sysName Server-1
syslocation Datacenter, Row 31, Rack 1
syscontact UNIX Admin <root@some.net>

sh temp /bin/sh /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh temp /dev/ada0
sh fan /bin/sh /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh fan
sh voltage /bin/sh /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh v

includeAllDisks 1%

Дана конфігурація, обмежує підключення і дозволяє збирати інформацію тільки з адреси 192.168.1.17.

Є можливість пере назначити назву сервера, та додати інформацію щодо розміщення.

Розширюємо можливості snmpd даного сервера, додавши можливість запиту про данні моніторингу.

Додаю до /etc/rc.conf інформацію щодо розміщення конфігураційного файлу:

snmpd_enable="YES"
snmpd_flags="-a"
snmpd_conffile="/usr/local/etc/snmpd/snmpd.conf"

Виконуємо запуск служби snmpd:

%/usr/local/etc/rc.d/snmpd start

Дивимося на результат:

%tail -f /var/log/snmpd.log

Тепер на сервері 192.168.1.17, можемо зробити запит до нашого серверу 192.168.1.1 "Server-1".

Запит про температуру:
%snmpwalk -On -v 1 -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29

Запит про оберти:
%snmpwalk -On -v 1 -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.2
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.2 = STRING: FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0

Запит про напругу:
%snmpwalk -On -v 1 -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.3
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.3 = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60


Де параметри:
-On - видавати не репрезентований вигляд результату;
-v 1 - використовувати 1 версію snmp, для запиту;
-c public - використовувати для запиту, ім'я community publiс;
192.168.1.1 - ip адреса сервера у корого запитують інформацію.
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 - OID, ідентифікатор для запиту необхідної інформації.

OID розподілений на класи та группи.
Так .1.3.6.1.4.1.2021.8.1 - це UCD-SNMP-MIB
Якщо запитати у сервера 192.168.1.1 з репрезентованим виглядом результату, то отрмаємо
%snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.2021.8.1

UCD-SNMP-MIB::extIndex.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::extIndex.2 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::extIndex.3 = INTEGER: 3
UCD-SNMP-MIB::extNames.1 = STRING: temp
UCD-SNMP-MIB::extNames.2 = STRING: fan
UCD-SNMP-MIB::extNames.3 = STRING: voltage
UCD-SNMP-MIB::extCommand.1 = STRING: /bin/sh
UCD-SNMP-MIB::extCommand.2 = STRING: /bin/sh
UCD-SNMP-MIB::extCommand.3 = STRING: /bin/sh
UCD-SNMP-MIB::extResult.1 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::extResult.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::extResult.3 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::extOutput.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29
UCD-SNMP-MIB::extOutput.2 = STRING: FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0
UCD-SNMP-MIB::extOutput.3 = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60
UCD-SNMP-MIB::extErrFix.1 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::extErrFix.2 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::extErrFix.3 = INTEGER: noError(0)
UCD-SNMP-MIB::extErrFixCmd.1 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::extErrFixCmd.2 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::extErrFixCmd.3 = STRING:

Це дерево OID є репрезентованим виглядом SNMP MIB скомпільованого модуля UCD-SNMP-MIB. Наглядним прикладом структури UCD-SNMP-MIB є http://www.oidview.com/mibs/2021/UCD-SNMP-MIB.htmlНаш запит про температуру є OID = "UCD-SNMP-MIB::extOutput.1"
%snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1
UCD-SNMP-MIB::extOutput.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29

%snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.1 UCD-SNMP-MIB::extOutput.1
UCD-SNMP-MIB::extOutput.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29Наш запит про оберти є OID = "UCD-SNMP-MIB::extOutput.2"
%snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.1 UCD-SNMP-MIB::extOutput.2
UCD-SNMP-MIB::extOutput.2 = STRING: FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0


ДОДАТОК, НЕВИКОРИСТАНИЙ У ДАНІЙ ПУБЛІКАЦІЇ:

 
Також, ці данні  прсутні у OID = 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2 (NET-SNMP-EXTEND-MIB), структуровано він лписаний за цим посиланням: http://www.oidview.com/mibs/8072/NET-SNMP-EXTEND-MIB.html.


%snmpwalk -v 1 -c public  192.168.1.1  1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendNumEntries.0 = INTEGER: 3
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCommand."fan" = STRING: /bin/sh
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCommand."temp" = STRING: /bin/sh
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCommand."voltage" = STRING: /bin/sh
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendArgs."fan" = STRING: /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh fan
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendArgs."temp" = STRING: /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh temp /dev/ada0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendArgs."voltage" = STRING: /usr/local/etc/snmpd/mbmon.sh v
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendInput."fan" = STRING:
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendInput."temp" = STRING:
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendInput."voltage" = STRING:
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCacheTime."fan" = INTEGER: 5
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCacheTime."temp" = INTEGER: 5
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendCacheTime."voltage" = INTEGER: 5
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendExecType."fan" = INTEGER: shell(2)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendExecType."temp" = INTEGER: shell(2)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendExecType."voltage" = INTEGER: shell(2)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendRunType."fan" = INTEGER: run-on-read(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendRunType."temp" = INTEGER: run-on-read(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendRunType."voltage" = INTEGER: run-on-read(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStorage."fan" = INTEGER: permanent(4)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStorage."temp" = INTEGER: permanent(4)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStorage."voltage" = INTEGER: permanent(4)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStatus."fan" = INTEGER: active(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStatus."temp" = INTEGER: active(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendStatus."voltage" = INTEGER: active(1)
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutput1Line."fan" = STRING: FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutput1Line."temp" = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutput1Line."voltage" = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."fan" = STRING: FAN0:0 FAN1:3835 FAN2:0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."temp" = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:30.5 TEMP2:35.0 TEMPHD1:44
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."voltage" = STRING: VC0:1.63 VC1:1.47 V33:3.28 V50P:4.89 V12P:11.67 V12N:12.04 V50N:3.55
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutNumLines."fan" = INTEGER: 1
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutNumLines."temp" = INTEGER: 1
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutNumLines."voltage" = INTEGER: 1
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendResult."fan" = INTEGER: 0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendResult."temp" = INTEGER: 0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendResult."voltage" = INTEGER: 0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."fan".1 = STRING: FAN0:0 FAN1:5273 FAN2:0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."temp".1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."voltage".1 = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60

Наші данні про моніторинг можна отримати з OID  1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2 (NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine)

%snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."fan".1 = STRING: FAN1:5273 FAN2:0
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."temp".1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutLine."voltage".1 = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60

%snmpwalk -On -v 1 -c public 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2
.1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2.3.102.97.110.1 = STRING: FAN1:5273 FAN2:0
.1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2.4.116.101.109.112.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29
.1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2.7.118.111.108.116.97.103.101.1 = STRING: VC0:1.71 VC1:1.55 V33:3.42 V50P:5.16 V12P:12.16 V12N:12.45 V50N:3.60
 
Конкретно наша температура:
%snmpwalk -On -v 1 -c public 192.168.1.1  .1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2.3.102.97.110.1
.1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.4.1.2.4.116.101.109.112.1 = STRING: TEMP0:208.0 TEMP1:29,5 TEMP2:31.0 TEMPHD1:29


Використання NET-SNMP-EXTEND-MIB, має можливість працювати з даними, що триманні масивом, індексовані. Так наприклад, можна було створити  інший метод передачі даних про моніторинг. Використовуючи кожен параметр на окремому рядку, і звертаючись до цього параметру за індексом номера рядку NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutNumLines.  Але при цьому треба виконувати визначення двох масивів, один за назвою параметра, інший зі значенням параметра. Таким чином ми отримаємо у системі моніторингу на графіках автоматичні імена параметрів, за умови правильно сформованого файлу з параметрами XML запиту "Query".

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready