13 липня 2012 р.

Amavis переклад повідомлень системи що повертаються адресату

У випадку коли система "amavis-new" блокує повідомлення, вона може відсилати причину блокування адресату. По замовчуванню, текст шаблонів англійською мовою. Їх можна налаштовувати, описано це тут, але більш детально з особливостями і принципами відправлення DSN, можете знайомитися тут.
Тому для уникнення постійних роз'яснень що це за зміст, я зробив перескладений шаблон українською зі збереженням англійської. Приклади файлів англійською.

amavisd.conf:$hdr_encoding = 'koi8-u';
$bdy_encoding = 'koi8-u';

$notify_virus_sender_templ=read_text("/usr/local/etc/amavis/notify_virus_sender_templ.txt",'koi8-u');

$final_banned_destiny = D_BOUNCE;
$final_virus_destiny = D_BOUNCE;

notify_virus_sender_templ.txt:

#__DATA__
#
# =============================================================================
# This is a template for VIRUS/BANNED SENDER NOTIFICATIONS.
# For syntax and customization instructions see README.customize.
# The From, To and Date header fields will be provided automatically.
# Long header fields will be automatically wrapped by the program.
#
Subject: [? [:ccat|major]
|Clean message from you\
|Clean message from you\
|Clean message from you (MTA blocked)\
|OVERSIZED message from you\
|BAD-HEADER in message from you\
|SPAM apparently from you\
|SPAM apparently from you\
|A message with UNCHECKED contents from you\
|БЛОКОВАННО листа від Вас (BANNED message from you) (%F)\
|VIRUS in message apparently from you (%V)\
]
[? %m  |#|In-Reply-To: %m]
Message-ID: <VS%i@%h>

[? [:ccat|major] |Clean|Clean|MTA-BLOCKED|OVERSIZED|INVALID HEADER|\
spam|SPAM|UNCHECKED contents|ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ ЛИСТА (BANNED CONTENTS ALERT)|VIRUS ALERT]

Наша перевірка листа виявила що було (Our content checker found)

[? %#V |#|[:wrap|78|    |  |[? %#V |viruses|virus|viruses]: %V]]
[? %#F |#|[:wrap|78|    |  |блокованно (banned) [? %#F |names|name|names]: %F]]
[? %#X |#|[[:wrap|78|    |  |%X]\n]]

у листі можливо від Вас (in email presumably from you) %s
до наступних (to the following) [? %#R |recipients|recipient|recipients]:[
-> %R]

Наш порядковий номер Вашого листа є (Our internal reference code for your message is) %n/%i

[? %a |#|[:wrap|78||  |First upstream SMTP client IP address: \[%a\] %g]]
[? %e |#|[:wrap|78||  |According to a 'Received:' trace,\
 the message originated at: \[%e\], %t]]

[:wrap|78||  |Return-Path: %s[?[:dkim|envsender]|| (OK)]]
[:wrap|78||  |From: [:header_field|From|100][?[:dkim|author]|| (dkim:AUTHOR)]]
[? [:header_field|Sender]|#|\
[:wrap|78||  |Sender: [:header_field|Sender|100]\
[?[:dkim|sender]|| (dkim:SENDER)]]]
[? %m |#|[:wrap|78||  |Message-ID: %m]]
[? %r |#|[:wrap|78||  |Resent-Message-ID: %r]]
[? %j |#|[:wrap|78||  |Subject: [:header_field|Subject|100]]]

[? %#D |Доставку листа було зупиненно !!!  (Delivery of the email was stopped!)

]#
[? %#V ||Please check your system for viruses,
or ask your system administrator to do so.

]#
[? %#V |[? %#F ||#
Повідомлення [?%#D|було заблокованно|triggered this warning] томущо воно містить компонент
(як приєднання) з заявленним ім'ям або MIME типом або змістом що обмеженно нашими правилами.

Передача цього змісту може обмеженна щоб уникнути можливих ризиків.

В залежності від правил отримуючої сторони і якщо Вам потрібно відіслати приєдннаня всеодно,.
то можливо використати наступні методи:.

- шифрування методами PGP, GPG або іншими;
- вкласти приєднання до архіву що захищенний паролем, наприклад
  ( zip -e, arj -g, arc g, rar -p, або інші методи)

  Якщо інформація не має стану секретності, то пароль до архіву або ключ шифрування.
  може бути вкладенно до відправляємого листа.


Ми вибачаємося що обмежили Ваші можливості за ради Вашої безпеки.

--------------------------------------------------------------------------------------

The message [?%#D|has been blocked|triggered this warning] because it contains a component
(as a MIME part or nested within) with declared name
or MIME type or contents type violating our access policy.

To transfer contents that may be considered risky or unwanted
by site policies, or simply too large for mailing, please consider
publishing your content on the web, and only sending an URL of the
document to the recipient.

Depending on the recipient and sender site policies, with a little
effort it might still be possible to send any contents (including
viruses) using one of the following methods:

- encrypted using pgp, gpg or other encryption methods;

- wrapped in a password-protected or scrambled container or archive
  (e.g.: zip -e, arj -g, arc g, rar -p, or other methods)

Note that if the contents is not intended to be secret, the
encryption key or password may be included in the same message
for recipient's convenience.

We are sorry for inconvenience if the contents was not malicious.

The purpose of these restrictions is to cut the most common propagation
methods used by viruses and other malware. These often exploit automatic
mechanisms and security holes in more popular mail readers (Microsoft
mail readers and browsers are a common target). By requiring an explicit
and decisive action from the recipient to decode mail, the danger of
automatic malware propagation is largely reduced.
#
# Details of our mail restrictions policy are available at ...

]]#

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready