14 грудня 2011 р.

Періодичне відсилання завеликого файлу електронною поштою

Завдання є завеликий файл який треба постійно відсилати поштою. Такий завеликий що поштовий сервер не приймає його.
Реалізація за допомогою архіватора 7-Zip, та поштової програми The Bat! та цього скрипта.
Ділиться файл D:\users\someI\temp\filename.jpg на частки розміром 20 Мбайт, і ставиться у чергу на  відсилання до "some.mr@some-mail" використовуючи обліковий запис "some.i@some-mail".
Файл для відсилання мітиться поточною датою, якщо файл вже відсилався сьгодні до додаєтеся індекс до імені.
Наприклад: filename-14.12.2001-2.7Z.001
@echo off

set arch="C:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe"
set mailp="C:\Program Files (x86)\The Bat!\thebat.exe"
set recipient="Some Mr <some.mr@some-mail>"
set senderbox="some.i@some-mail"

set dirw=D:\users\someI\temp
set name=filename
set ext=.jpg
set name_arh=%name%-%DATE%
set keys=a -v20m -ssw
set sw=
echo %arch%
echo %name%
cd %dirw%
set  LIST=0
for %%i in (%name_arh%*.7z.001) do set /A LIST=LIST+1

%arch% %keys% "%name_arh%-%LIST%.7z" "%name%%ext%" %sw%

for %%i in (%name_arh%-%LIST%.7z.*) do %mailp% "/MAILU=%senderbox%;TO='%recipient%';S=%%i;A=%%~fi;QUEUE"


Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready