12 жовтня 2011 р.

cardsharing & openwrt routers

1.MPCS
2. OSCam
OSCam is an Open Source Conditional Access Module software, based on the very good MpCS version 0.9d created by dukat.

NAME
       OSCam - SC server


DESCRIPTIONS
       The OSCam software is an open source multi-protocol/multi-plattform SC server.


      OSCam supports the following protocols:
       ·  camd 3.3x
       ·  camd 3.5x UDP and TCP
       ·  newcamd with cascading/remote server ECM support
       ·  radegast
       ·  serial (HSIC, SSSP, BOMBA, DSR 9500)
       ·  camd 3.57x with cascading/remote server ECM support, ECM and EMM support with size > 256 bytes
       ·  camd 3.78x with cascading/remote server ECM support, ECM and EMM support with size > 256 bytes
       ·  gbox with cascading/remote server ECM support
       ·  CCcam with cascading/remote server ECM support, ECM and EMM support with size > 256 bytes
       ·  DVB API with multi tuner and PIP support


       OSCam works on the following plattforms:
      ·  Linux (tuxbox, arm, mips, mipsel, sh4, powerpc, ...)
      ·  Windows (based on cygwin1.dll)
      ·  Mac OS X

Власний досвід:
  Що до мене використовую зараз "Прошивки для TP-LINK с mpcs (DANtes)", mpcs має менший розмір, та поки що влаштовує.
  Якщо хто використовує прошивки  DANtes з mpcs, то може буде цікаво знати, що цей пакунок насправді відсутній у самій прошивці, існує тільки модуль завантаження з мережі, а сам модуль mpcs завантажується при включенні роутера. Та існує Luci інтерфейс для можливості налаштувань mpcs.
  Але прийшлося написати  маленький скрипт pl2303-watchdog.sh котрий перезавантажує mpcs коли іноді інтерфейс rs232 перезавантажується із-за помилки.
  pl2303-watchdog.sh:

  #!/bin/sh
  /sbin/logread -f | while read LINE; do
   if echo $LINE|grep 'pl2303 converter now attached to tty'>/dev/null; then
    echo watch dog repairing... |logger -t 'mpcs'; /etc/init.d/mpcs_init restart;
   fi;
   done 

  Версія з контролем повтору, була створена так як потрібно було перевантажити модуль ядра  pl2303 разом з перевантаженням mpcs і з'являвся циклічний повтор:
  pl2303-watchdog.sh: #!/bin/sh
  count=0
  /sbin/logread -f  | while read LINE; do
   if  echo $LINE|grep 'pl2303 converter now attached to tty'>/dev/null; then
      count=`expr $count + 1`
      if [ $count = 1 ]; then
      echo watch dog repairing... |logger -t 'mpcs'; /etc/init.d/mpcs_init restart;
  ;
      count=-1
      fi;
   fi;
   done

  Для перевантаження модуля був модифікований /etc/init.d/mpcs_init
  #!/bin/sh /etc/rc.common
  # Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
  START=99

  start() {
  echo starting...|logger -t 'mpcs'
        mpcs_ext &
        insmod pl2303 >/dev/null 2>/dev/null
  }

  stop() {
  echo stoping...|logger -t 'mpcs'
    killall -9 mpcs >/dev/null 2>/dev/null
    rm /tmp/mcps.mem >/dev/null 2>/dev/null
    rm /tmp/*.fifo >/dev/null 2>/dev/null
    rmmod pl2303
  }

  Для автоматичного завантаження mpcs_watchdog до виконання  створимо файл /etc/init.d/mpcs_watchdog:
  #!/bin/sh /etc/rc.common
  # Copyright (C) 2008-2010 OpenWrt.org

  START=97
  start() {
  /root/pl2303-watchdog.sh&
  }

  stop() { 
  kill $(ps |grep "/sbin/logread -f"|cut -d " " -f 2|head -n 1)
  }

  Зробимо цей файл виноуємим: 
  сhmod +x /etc/init.d/mpcs_watchdog


  ВДОСКОНАЛЕННЯ:
  В результаті роботи булу встановлено що скрипт mpcs_watchdog працює не надійно. Виявлені проблеми з завантаженням процесора процесом 'mpcs' до високого рівня. Тому встановлено наступний скрипт що робить моніторинг завантаженості процесора і у випадку високого значення виконує перезавантаження процесу 'mpcs' .
  cpucalc-m.sh:

  #!/bin/bash
  # by Paul Colby (http://colby.id.au), no rights reserved ;)

  PREV_TOTAL=0
  PREV_IDLE=0

  while true; do
    CPU=(`cat /proc/stat | grep '^cpu '`) # Get the total CPU statistics.
    unset CPU[0]                          # Discard the "cpu" prefix.
    IDLE=${CPU[4]}                        # Get the idle CPU time.

    # Calculate the total CPU time.
    TOTAL=0
    for VALUE in "${CPU[@]}"; do
      let "TOTAL=$TOTAL+$VALUE"
    done

    # Calculate the CPU usage since we last checked.
    let "DIFF_IDLE=$IDLE-$PREV_IDLE"
    let "DIFF_TOTAL=$TOTAL-$PREV_TOTAL"
    let "DIFF_USAGE=(1000*($DIFF_TOTAL-$DIFF_IDLE)/$DIFF_TOTAL+5)/10"
  #MONITORING VALUE OF CPU LOAD
  if [ $DIFF_USAGE -ge 90 ];
  then
  echo Repairing by cpu $DIFF_USAGE% overload...  |logger -t 'mpcs'
  /etc/init.d/mpcs_init restart
  fi
    # Remember the total and idle CPU times for the next check.
    PREV_TOTAL="$TOTAL"
    PREV_IDLE="$IDLE"

    # Wait before checking again.
    sleep 10
  done

  Для роботи цього скрипту потртібен bash. Встановлюємо opkg update; opkg install bash.
  І замінемо файл  /root/pl2303-watchdog.sh файлом cpucalc-m.sh.

  розмір файлу mpcs 258340 байт, завантажується у архіві.

  Пробував oscam_XXXXX_ar71xx.ipk  - працює
  oscam 1.00-r5542 має розмір понад 600 кбайт.

  Тестування:
  Для тестування роботи програми можливо використовувати програми монітори для віддалеенго перегляду файлів протоколів,  наприклад ось таку: microMon   Немає коментарів:


   Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
   When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

   Д.Білоус / D.Bilous
   Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

   ipv6 ready